KULTURNO DRUŠTVO SAVINJSKI OKTOBERFEST, Čeplje 51, 3305 Vransko
Predsednik Mateja Gojzdnik, Telefon: 051/683-220
Email: savinjski.oktoberfest@gmail.com